Visioner för den
Historiska Festivalen
på Riddarholmen, Helgeandsholmen
och i Gamla stan - 1997 och kommande år

- Från medeltiden och till slutet av 1700-talet.


SYFTE
Nordens Venedig. Denna festivalhelg i slutet av maj eller början av juni skall vara en folkfest som innehåller både kulturhistoria och andlighet. Detta genomförs för tredje gången 1997. Det är en festival där delaktighet är nyckelordet. I Italiens Venedig deltar hela staden i sin karneval. Vår medeltida stadskärna, Riddarholmen, Helgeandsholmen och Gamla stan kan med en återkommande årlig festlighet stärka stockholmarnas identitet men också stimulera besöksnäringen och ge invånarna förbättrade inkomstmöjligheter. Vi vill väcka bilden av staden som en historisk helhet. 1997 blir en förövning inför KulturHuvudstadsåret 1998. Festivalen skall ta fasta på vår egen historiska särart. Tex under 1700-talet satte Gustav III en stark prägel på Sverige genom alla kontinentala idéer han inspirerades av och lät inplantera i det svenska samhället samtidigt som han ansåg att opera också kunde sjungas på svenska.

Fest och musik var viktiga inslag och vi vill att den årliga 1700-talsmaskeradbalen skall växa och på sikt dra med sig hela staden under av festivalens kvällar. De flesta tycker om att klä upp sig eller ut sig. 1700-talets kläder var oöverträffat festliga. Alltför sällan får vi delta i sådana fester men nästan alla drömmer om det. Medeltiden är också en spännande tid att belysa på olika sätt. Idag letar sig många ungdomar tillbaka i historien och gör egna spel av händelser placerade i medeltiden. Man syr kläder, tillverkar skor och gör något man tycker är roligt.

Ett stort samarbetsprojekt

För att en sådan här händelse skall bli bra krävs ett stort engagemang från många. Genomförandet kräver ett stort samarbete, här deltar stadens historiska museer, kyrkor, skolor, hembygdsföreningar, samfund, gillen, studieförbund, Statens Fastighetsverk och andra myndigheter, Stockholm Info Service med flera. Genom att använda de unika kvaliteter som finns i Stockholms hjärta, med betoning på vår historia, lyfter vi fram viktiga värden i allmänhetens medvetande. Att kombinera kulturhistoria, andlighet och folkfest kan öka medvetenheten om vår historia och värnandet av känsliga stadsmiljöer. En ökad känsla av att vi är en del av en historia kan också öka känslan av delaktighet i nutiden och därmed minska frustration och våldsbenägenhet. Det blir på många sätt ett viktigt samarbete i staden.

Skolor och ungdomar
Under våren gick kultursamordnaren för Stockholms skolor ut till 140 skolor för att undersöka intresset för en medverkan på ett sätt som skolan finner lämpligt. Det visade sig att denna förfrågan kom ut för sent för att mer än några få skulle hinna förbereda något för årets festival men reaktionerna visade att intresset finns. Vi förnyar kontakterna till nästa år. Då även med den nya Kulturskolan. Också historielärarnas förening har kontaktats. Skolorna ska kunna boka in sig på en mindre scen. När man läser sin historia, om man t ex läser om medeltiden, kan man tillsammans med musikläraren träna in medeltida ballader eller tillsammans med slöjdläraren sy egna historiska kläder och tillverka skor eller tillsammans med dramaläraren sätta upp ett enkelt skådespel. Franska, tyska och engelska skolans elever kan kanske göra en spektakulära stadsvandring för våra turister. Med tanke på vår brokiga bakgrund så finns mycket att berätta som kan intressera turister. Säkert finns det egen fantasi att hitta på något, förutsatt att det finns intresserade lärare. Detta kan också inspirera till att verkligen vilja lära sig om vår egen historia, inte bara något som måste nötas in inför skrivningarna för att sen glömmas. Förhoppningsvis blir den Historiska festivalen då något som ungdomarna ser fram emot som en rolig avslutning på varje läsår.

Barnen
En 4H-gård kommer att kontaktas inför nästa år. En inhägnad med lite olika djur som som barnen kan få komma in och träffa har många sagt som förslag. Djur hör till en historisk marknad, lukten och ljuden, liv och rörelse. Det finns många dockteatrar, men de behöver lämpliga lokaler, gärna mörka källarlokaler som i sig själv är stämningsfulla. Här behöver vi hjälp av Statens Fastighetsverk.

Mötesplats för unga och gamla
Denna festival skall rymma mångahanda typer av stadsvandringar och duktiga historieberättare. En duktig historieberättare kan vara rent trollbindande, som en skådespelare, och de är dem vi vill hitta. Både för föredrag och stadsvandringar. Här har äldre människor något att förmedla till yngre. Om lokaler går att ordna så kan även historiska föredrag hållas på tyska, franska och engelska för turisterna. Historiska föredrag av våra kära kända historieberättare som Alf Åberg med flera kan hållas i de vackra sessionssalarna på Hovrätten, om möjlighet finns att låna dessa. Historiska föredrag blir ett naturligt inslag i festivalen. Årets föredrag handlade om drottning Kristina, ett om Stockholm på 1620-talet och ett föredrag om klädedräkten på 1700-talet mfl. Biljetter bör i framtiden kunna förköpas hos Sthlms informations service. Det blir exklusivt eftersom det inte finns så många platser till varje föredrag.
Mycket historia kan annars berättas i olika former ute på gatan. En regissör som brukar sätta upp historiska pjäser på Gotland omtalar att Stockholms tänkeböcker är en ren guldgruva för den som vill plocka fram händelser som utspelat sig på dessa platser och iscensätta dem igen. Detta kan ju locka fram amatörgrupper men också skolor.

Historisk marknad
Den historiska marknaden är ett viktigt inslag eftersom den är ett skådespel i sig. Vi har de historiska marknaderna i Visby och Skokloster som förebilder. Därför kommer ett regelverk att finnas med hårda villkor för dem som vill vara med. Marknaden skall visa något som i modern tid nästan har gått förlorat, nämligen ett hantverk där produktens kvalité är resultatet av hantverkarens kunnande, skicklighet, känsla och tid. Ju fler hantverkare som på plats kan sitta och arbeta med sitt hantverk, desto bättre. En smed är ju självskriven men det finns även andra som mycket väl kan visa upp hur de arbetar, t ex skomakare, krukmakare, papperstillverkare, bokbindare, silversmeder m fl.

Studieförbunden
Studieförbunden har här en viktig roll att spela. De har redan börjat i liten skala. Under våren 1996 anordnade ABF studiecirklar om Stockholms historia samt höll en kurs för ca 20 ungdomar på Teaterverkstaden där de fick bygga sin egen hästkärra som scen, sy sina egna kläder samt träna in ett skådespel à la 1700-tal i den gamla comedia del arte traditionen. Skådespelet som var en timme långt, fick stor uppmärksamhet. Även Folkuniversitetet bidrog med en ungdomsgrupp som uppförde ett gyckelspel. Under hösten kommer Studieförbundet Vuxenskolan att börja med en kurs på temat ”Sy din egen maskeraddräkt inför nästa års maskeradbal” och en på temat ”Tillverka din egen maskeradmask”. Går det inte att få igång första försöket så hoppas vi att ni fortsätter, då det ju tar lite tid att bygga upp en sådan här sak. Detta kan naturligtvis också växa i stor utsträckning. (I Venedig, Rio de Janeiro med flera platser är detta en hel industri).

Teatrarna
Parkteatern har visat prov på hur populärt det är med utomhusteater. Här kanske det finns fler av de mängder av teatrar som Stockholm har, som har lust att göra något historiskt skådespel utomhus denna helg varje år. En scen kan ju finnas på Stortorget i Gamla stan, men även alla de otaliga smågårdar som finns utgör ju många gånger perfekta scener. En ”vattenfestivalscen” av den typ de hade i år på Evert Taubes terrass är inte lämpligt under en sådan här festival. Avståndet till människorna på marken blir alldeles för stort. På något sätt måste enkla bänkar kunna plockas fram och lika snabbt plockas undan.

Stadens historiska museer
Samarbetet med stadens historiska museer är oerhört viktigt då de besitter mycken kunskap och har en självklar roll i denna festival. Flera av dem har ju redan visat att de gärna går utanför sina egna väggar. Detta kan ju faktiskt locka människor att sedan besöka museerna på plats. Flera museer har också duktiga yrkesmänniskor på sina kostymavdelningar, dessa skulle kunna samarbeta med studieförbunden för att få igång en liten industri av att sy upp 1700-tals festplagg till den årliga maskeradbalen. (Hjälpa till med mönsterframtagning t ex).

Andligheten
Kyrkan har spelat en stor roll i vår historia. Människan är en andlig varelse och att söka stillheten har alltid varit en längtan. Denna längtan är inte mindre idag och stillheten kan fortfarande hittas i våra gamla kyrkorum. Medeltidens kyrklighet med sina ritualer och heliga danser. Kanske det kommer att finnas människor som vill göra sitt bröllop eller dop till något speciellt och gifta sig a la medeltid eller annan tid? Och därigenom göra ett skådespel för alla att minnas. I år(-96) deltog Storkyrkan med ett krönikespel där olika församlingars präster deltog utklädda till historiska personligheter som klev upp ur sina gravar och berättade sin historia. Det var mycket facinerande. I Riddarholmskyrkan deltog Katolska kyrkan med en vesper – mycket vackra bönesånger från medeltiden samt Finska kyrkan återuppförde en 1600-talsmässa på gammelfinska. Tyska kyrkan hade inte tid att till i år göra något speciellt men vi hoppas på deras medverkan nästa år. De utgör ju också en del av vår historia.

Festivalkören
Av Stockholms finaste körsångare skapades en festivalkör. Under ledning av Ragnar Bohlin, körledare från Maria kyrka. Han ledde kören även i år och tycker att det är självklart att även nästa år vara med i något som redan känns som en tradition. I år utökades programmet med två lutspelare. Idéer finns redan för kulturhuvudstadsåret. Riddarholmskyrkan är en pärla och skall användas bara för det allra bästa.

Historiska seminarier
En historisk tidskrift som heter Populär Historia har regelbundet seminarier på olika ställen i Sverige. Vi har kontaktat dem för att se om de kan tänka sig att förlägga nästa års seminarium i Stockholm. Vår förhoppning är också att Svea Hovrätt kan delta med en liten utställning och eventuellt ett föredrag om Magnus Erikssons landslag och 1734 års lag.

Segelfartyg
Inför årets historiska festival kontaktades olika segelfartygsklubbar, det visade sig att vi var för sent ute, man planerar även där redan på hösten. Vår förhoppning är att kunna fylla hela kajen runt Riddarholmen med vackra segelfartyg, företrädesvis skolfartyg. Men även andra vackra segelfartyg av äldre modell, så kanske hela den gamla stadskärnans kajlinjer kan fyllas med segelfartyg just denna helg varje år. Man kanske kan ha visningar av sina båtar och besjäla ändra med sin kärlek till bevarandet av dessa gamla skutor. Här kan troligen Stockholms Hamn vara delaktig.

Förstadagsbrev och historiska glas
Postmuseum tillverkade en specialstämpel till den historiska festivalen. En formgivare i Gamla stan tog fram en liten numrerad och signerad upplaga av ett glas från 1500-talet. Vi avser att fortsätta med dessa inslag. Många idéer finns, detta är ett urval. Det är bara fantasin som sätter begränsningar. Men om det ska bli riktigt bra så behövs det att många organisationer deltar med sitt kunnande och sin entusiasm.

Maskerad à la 1700-tal
I många europeiska länder är det självklart för alla att årligen gå på bal. Det är inte åldersbetingat utan alla går på bal. I Österrike är det till en del skråbundet sen gammalt. Men där går också alla barn en kväll i veckan och lär sig att dansa, och det är lika självklart som att gå till skolan på dagarna. Vi har ju inte den traditionen tyvärr, med påföljd att vi växer upp utan detta kunnande som egentligen borde höra till allmänbildningen. I forskning har man ju kommit fram till att dans och rörelse utvecklar hjärnan på ett positivt sätt så att den också får lättare att lära sig teoretiska kunskaper. Men vi har ändå alla förutsättningar att göra detta till en glad tradition för stadens invånare och dess besökare. Det får växa i den takt det förmår, men mycket hänger ju på att många hjälper till för att det ska bli något som vi ser fram emot varje år. På samma sätt som man reser från hela världen för att delta i Venedigs karneval så kommer man att resa till Stockholm för att just denna helg/vecka möta 1700-talsmänniskor och andra historiskt klädda människor i de gamla stadsdelarna. En 1700-tals maskeradbal finns idag inte som tradition någon annanstans i världen. Detta blir unikt!!!

Fotografiet går att köpa som vykort av Laila Duran som tillverkat ett antal olika bilder i 1700-tal för vykortsförsäljning (DURAN TEXTILIER). Men bilden ger en bild av hur vi skulle kunna ha en årlig stor maskerad i Stockholm i Gustaf IIIs anda.

 

<<tillbaka