Den stora Ångbåtskortegen 
Stockholms vattenvägar
– Ångdriven lokaltrafik
 
Den historiska hamnen   
Bondemarknad tidigt 1800-tal
Lövmarknad – sekelskiftesmarknad