EKEN – stadens barn och ungdomar gör en
föreställning som speglar stadens historia