Här vilar all stadens historia. I allt som sagts och gjorts så har kyrkorna varit en levande del av det som sedan blivit historia och som sedan återfunnits på stadens museer. Fortfarande idag är det härifrån som stadens historia blir verklig. Vi är alla andliga varelser och stadens kyrkor har en självklar plats i detta evenemang. Vi behöver alla känna att vi är en länk i en lång kedja…därför är stadens museer lika självklara. Samarbeten över nya gränser kan bli vitaliserande.

PROGRAM I KYRKORNA:
STORKYRKAN
"Vad döljer sig bakom en 1700-talsfasad?"
(endast 50 personer)
Orgelguidning av Storkyrkans orgel, . Visning av bitr. domkyrkoorganist Håkan Martinsson. Arr. Sthlms Domkyrkoförs.
Samling Storkyrkans gård, lördagen den 29 maj kl. 14.00 - FRI ENTRÉ

Tornuppstigning (endast 15 personer)
Samling Storkyrkans gård, lördagen den 29 maj kl. 14.00 - FRI ENTRÉ
FINSKA KYRKAN
AVSLUTNINGSKONSERT
Som avslutning på årets spektakel - en finstämd konsert i Finska kyrkan. Söndagen den 30 maj kl. 20.00 - FRI ENTRÉ

Vokalensemblen ConVoce
med solister framför musik från 1000 tal till 1600 tal. Bl.a. de oerhört vackra sångerna ur "Llibre de vermell de Montserrat" skrivna på klostret Montserrat uftanför Barcelona på 12-1300 tal. Vi får höra musikens utveckling från 1000 talet och fram till 1600 tal, bl.a. Byrd, di Lasso, Gastoldi, Palestrina, Purcell & Schütz.
Musikalisk ledare är Conny Holmgren.
Solister: Anne Eklund & Rosa-Maria Leonard, sopraner, samt Maria Floom, mezzo.
En härligt stämningsfull stund i sommarkvällen. Var välkomna!

Mycket troligt kan man komma lite innan och få höra den spännande historien om Finska församlingens kyrka.

Med detta vill vi också påminna om den sköna TIDIG MUSIK FESTIVALEN som går av stapeln veckan efter. Missa inte den 3 - 6 juni 2004!


Gamla stans kyrkor:

STORKYRKAN
Människor har strömmat genom Storkyrkans portar under århundraden. De har lämnat avtryck efter sig och tagit intryck med sig. Enligt traditionen lät Birger Jarl, Stockholms grundare uppföra en liten bykyrka vid Stadsholmens högsta punkt. Detta var under andra hälften av 1200-talet (kyrkan omnäms första gången i ett dokument från 1279). Efter bränder byggdes en ny, betydligt större kyrka på samma plats. Den invigdes 1306. Storkyrkans exteriör är inspirerad av den italienska barocken. Utseendet fick kyrkan av stadsarkitekt J E Carlberg på 1700-talet för att bättre passa in mellan Tessins kungaslott och Börshuset.
Storkyrkans orgel - ett brus av 53 stämmor. Exakt när Storkyrkan fick sin orgel är inte känt, troligt är att man måste gå minst 550 år tillbaka i tiden, dvs till i mitten av 1400-talet.


FINLÄNDSKA FÖRSAMLINGEN
Finska kyrkan i Stockholm - av det äldsta på Slottsbacken. Då man stiger in genom de gamla trädörrarna från 1700-talet befinner man sig i kyrksalen, några steg under gatunivå. I den här byggnaden spelade man såväl boll som teater på 1600-talet. På övre läktaren finns den äldsta orgeln i Stockholm, en Schwan-orgel från 1790, som restaurerades 1992 och togs i bruk igen efter 50 år. På gården, i den lilla byggnaden i parken finns "kapellet under jorden" ett litet kyrkorum i det gamla underjordiska valvet. Den minsta statyn i Stockholm "Järnpojken" står mitt i parken och hittas av många turister i staden.

Finländska församlingen har en lång och spännande historia i Stockholm. Det var i Stockholm man började med finska gudstjänster och med finskan som officiellt språk. Här trycktes det första finskspråkiga böckerna i Amund Laurenssons boktryckeri, intill vad som idag är Själagårdsgatan 13. Historiens första finskspråkiga gudstjänst hölls i oktober 1533 i svartbrödraklostrets kyrktorn.

De flesta finländare bodde i början av 1700-talet på Södermalm. Den vinddrivna finska församlingen använde då Katarina kyrka på Söder som sin kyrka. (OBS:I år 2004 firar KATARINA FÖRSAMLING 350 år. År 1654 gav Karl X Gustav sitt tillstånd till att en ny kyrka byggdes på östra Södermalm.)