STOCKHOLMSKA SPEKTAKEL!
- INFÖR 2004


Den här staden Stockholm har sett många dramatiska händelser och har ryckts med i olika skeenden av både inrikes och utrikes politik. Influenser har kommit och den lilla människan har försökt att under alla dessa skiften försvara sin storhet och värdighet - oaktat hon var klädd i siden och sammet eller trasa och lump.

Men vissa inslag i berättelsen om Stockholm är högst levande i minnet på dess invånare. Vi vill försöka samla minnena till ett tema för att under-lätta empatin i förmedlandet till de nya genera-tionerna stockholmare och tillresta.

Under fyra majdagar får vi uppleva ett formidabelt nedslag i 1700-talets liv & leverne invid Slottsbacken och Strömmen. Tillsammans kommer vi att befolka stans gator, gränder och torg, uppklädda i våra historiska kostymer.

Här är det självklart att du kan vara med och verkligen känna 1700-talets speciella anda - som utspelar sig i nutid inför dina ögon!
Var välkommen att delta!

Kontaktpersoner:
Elisabeth Goldstein, 08-661 29 91, 661 30 91, 070-739 87 88
Epost: elisabeth.goldstein@telia.com

Anna Gustin, 08-428 84 45, 070- 497 08 26
Epost: anna.gustin@telia.com


STOCKHOLMSKA SPEKTAKEL - INFÖR 2005

2005 års tema bestäms under oktober månad 2004 och är det viktigaste incitamentet till val av programpunkter och platser för festspelet. Likaså när vi söker själva platsens själ så kommer just temat att vara utslagsgivande och det kommer att följas upp i en serie seminarier mm.


Akvarell:
Anne Kempe