28-30 MAJ 2004 - OM FESTSPELET

Bakgrund
Runtom i världen har man stora årliga kalas - för medborgare och besökare. Evenemangen är så uppskattade att det på alla platser skapats en hel industri kring dessa återkommande fester. Ofta bygger de på egna historiska händelser - och det finns goda skäl till detta. Behoven av kunskap och insikter i den egna historien, samt viljan till aktivt deltagande, ökar stadigt. Allt till gagn för upplevelsen, inlevelsen och integrationen. Därför att alla som vill medverka gör det på sitt eget sätt. Nu är det Stockholms tur! Tillsammans skall vi fylla hela den gamla stadens kärna med invånare från svunna tider - med röster, musik och skratt - och synen och ljudet av hundratals historiska dräkter - på gatorna, i gränderna och på torgen.

Evenemanget "Stockholmska Spektakel" tar fasta på framgrävda fakta ur stadens historiska fatabur - lustfyllt och tankeväckande. Både risande, rosande och tidvis nästan rasande. Syftet är att gripa tag i stadens själ som den uppenbarat sig i olika förklädnader under skilda epoker.

Vet du vad det är för kvardröjande gemensam känsla vi vårdar, medvetet eller omedvetet?

Ambitionen är att år från år alternera tidsepokerna okronologiskt. Därför att inget i detta sökande ska ens få en chans att stagnera eller kännas förutsägbart. Somliga programpunkter blir dock bestående, som en slags igenkänningstecken, men skiftande till sin utformning. Till stort nöje och mycken lyst!

Förhoppningen är att stadens invånare och tillresta ska se detta som något lustfyllt att få delta i och att ett stort intresse väcks för Stockholm - med sina anor långt ner i medeltiden. Vi börjar med att fokusera på 1700-talet - Upplysningstiden, Frihetstiden, Gustavianerna - och startar nu vår undersökning av hur både drömmar och framtidshopp tedde sig då, för medborgarna, i slutet av 1700-talet. Allt med liv och lust och med ett hett tempus i presens. För handen på hjärtat, inte behöver man vara allvarlig för att vara seriös?

Har Du några goda råd och tips - hör gärna av Dig till oss!

Anna Gustin - anna.gustin@telia.com
Elisabeth Goldstein - elisabeth.goldstein@telia.com