En suverän föreläsningsserie å Kungliga Myntkabinettet

Under perioden som "Stockholmska Spektakel!" varar
så bjuder Myntkabinettet på entrén till själva museet!
Passa på att ta del av en världsunik samling!

FRI ENTRÈ till själva museet
under spektakel-dagarna

(föreläsningarna 60:-)

fredag 28 - söndag 30 maj


Fredag 28 maj -10:30-11:00
"Lyckade & Misslyckade Festligheter under 1700-talet!"
Lars O. Lagerqvist, fd chef Kungliga Myntkabinettet

Fredag 28 maj - Kl. 11.00 - 12.00
"Verkligen Bellman"
Ernst Brunner, författare


Fredag 28 maj
- Kl. 13:00-14:00
”Carl Gustaf Tessin – Skönande & Livsnjutare".
Modet avspeglat i porträttkonsten”
Roger de Robelin, Fil.kand, Nationalmuséum

Fredag 28 maj - Kl.14:00-15:00
”Gustaf III och Teatern”
Marie-Christine Skuncke, Professor i litteraturvetenskap, Uppsala universitet

Fredag 28 maj - Kl. 15:00-16:00
”Från Gustaf III till Alexander I - skilsmässan mellan Sverige och Finland speglat via Gustaf Mauritz Armfeldt och Göran Magnus Sprengporten”
Stig Ramel, författare


Lördag 29 maj - Kl.10:00-11:30
”För Alla med Två Vänsterfötter – En Lättsam Introduktion i Menuettens grunder!”
Anna Kjellsdotter , Pied on l’Air


Lördag 29 maj - Kl.11:00-12:00
”Dolda Koder i Musiken – Symbolik och Hemlighetsmakerier!”
Denise Engman, Cembalist, Sällskapet Gustafs Skål

Lördag 29 maj - Kl. 11:30-13:00
”Magiskt Tillfälle för Underbart Fåfänga Quinnor & Män!
Om dofter och tinkturer i skönhetens tjänst”

Ett historiskt tillfälle att kanske bättra på sin sminkning och få tips och råd
om sin håruppsättning och få sin dräkt kommenterad av proffs inför dräktparaden! Illegalt kaffe kommer att serveras….
Anna Kjellsdotter plus sminkös…

Lördag 29 maj - Kl. 12:00-13:00
”Manlig Fåfänga – Njutning & Social Markör.
En detaljerad beskrivning av alla nödvändiga manliga attribut - från skospänne till hatt i 1700-talsdräkten.”

Anders Löfgren, Sällskapet Gustafs Skål


Söndag 30 maj - Kl. 12:00-13:00
”Vår Käraste Fru Lenngren! Berättelser och sånger om Anna-Maria Lenngrens liv”
Tommy Rådberg, Berättare & Vissångare


HALLÅ, HAR JAG KOMMIT TILL UPPLYSNINGEN?
Upplysningstiden är samlingsnamnet för 1700-talets Europa då nya politiska, sociala och ekonomiska idéer börjar växa fram. Tiden kännetecknas av den moderna människans födelse. Begreppet syftar på tanken om att människan behövde få en ny kunskap lösgjord från kyrkan och envåldshärskande kungar. Hon behövde upplysas om att varje enskild människa skulle våga använda sitt eget sunda förnuft. Man skulle ifrågasätta saker - och det gjorde man. Humanitet och jämlikhet är saker man förknippar med denna period. De äldre auktoriteternas makt sattes ifråga och det gällde även Aristoteles gamla principer. Hur såg det Europa ut där dessa tankar växte fram?

VEM VAR DÅ RIKTLIKAREN PÅ FÖRNUFTETS OMRÅDE?
Esaias Tegnér utsåg skalden Johan Henric Kellgren till landets nationalvett. "Utanför vitterhetens område hade Johan Henric Kellgren ock stor betydelse som en äkta son af den franska upplysningsfilosofien, hvars fordran på fördomsfrihet och tolerans i Kellgren fann en entusiasmerad anhängare. Om också från början en smula böjd för den upplysta despotismen, utvecklades Kellgren mer och mer till en kämpe för sann mänsklighet, den där med idealets måttstock mätte människor och handlingar. Från sin skeptiska erfarenhetsfilosofis ståndpunkt förde han ock »det sunda förnuftets» talan gent emot tidens, äfven den högre societetens, böjelse för ordensväsende och mysticism, hvilka särskildt i hans berömda poem: Man eger ej snille för det man är galen, ställdes i löjets belysning." (hämtat från Projekt Runeberg)

VAD INNEBÄR VÅR SYN PÅ UPPLYSNINGEN IDAG?
Vi undersöker spänningsfältet mellan nu och då. Lyfter fram olika företeelser och ser om vi hittar spår av deras relevans även idag. Det märkliga med 1700-talets strävan efter att tänka fritt, vara tolerant och "upplyst" är att vi alla har en personlig relation till denna epok just därför! Olika för var och en av oss men det finns någonting där. Möt skalder, vetenskapsmän, upprorsmakare, och företrädare för De Sköna Konsterna..

VEM STÅR FÖR UPPGIFTEN ATT GE OSS RELEVANT SYN PÅ EPOKEN?
Finns det något liberalt nationalvett idag? Framstående föreläsare inom sina områden, ger sig in i ämnet tillsammans med vardagsdebattörer och andra som är nyfikna på deras ämnen. En och annan provokatör, från tiden när det begav sig, ger sig in i samtalet. Underhållande, inspirerande och lärande - och oerhört viktigt för den som befinner sig i jakten på stadens själ.

Allt utspelar sig i Kungliga Myntkabinettet på Slottsbacken 6 och alla är varmt välkomna!